Παρακαλώ περιμένετε

Κατασκευή ιστοσελίδας για Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ)

Κατασκευή ιστοσελίδας για Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ)

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία ΙΚΕ οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τη σύστασή της να αποκτήσει εταιρική ιστοσελίδα στην οποία θα γίνεται η δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και όπου θα πρέπει να εμφανίζονται τα ονοματεπώνυμα & οι διευθύνσεις των εταίρων, με την κατηγορία εισφορών του καθενός και το πρόσωπο που ασκεί τη διαχείριση.

Επιλέξτε άναμεσα
στην έκδοση Starter IKE που είναι η απλή σελιδα ισολογισμών 50 € /  έτος  (+ Φ.Π.Α 24%)

Θέλω το πακέτο Starter IKE

 


και
στην έκδοση Dynamic IKE που είναι η απλή σελιδα ισολογισμών 80 € /  έτος  (+ Φ.Π.Α 24%)
με επιπλέον τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Προσθήκη δυναμικά των ισολογισμών.
Προσθήκη Google Map
Προσθήκη της επιχείρησης σας στο Google Business Place

Θέλω το πακέτο Dynamic IKE

Η παράγραφος 2 του άρθρου 47 του νόμου 4072/2012 επιβάλλει την υποχρέωση στην ΙΚΕ να διατηρεί ιστοσελίδα και να αναφέρει σε αυτήν τις πληροφορίες που συντελούν στην ασφάλεια των συναλλαγών και την προστασία των συναλλασσομένων.