Παρακαλώ περιμένετε

Δημοσίευση Ισολογισμών 4072 ΦΕΚ(Α/86/11-4-2012)

Δημοσίευση Ισολογισμού εταιρείας ΑΕ | ΕΠΕ | ΙΚΕ

Ηλεκτρονική Δημοσίευση Ισολογισμών 24/7

Απαλλαγείτε τώρα από το ετήσιο κόστος δημοσίευσης ισολογισμών!! Δημοσίευση μέσα σε λίγα λεπτά 24/7!

Το πακέτο* περιλαμβάνει την υλοποίηση ιστοσελίδας για την ανάρτηση των ισολογισμών, τη φιλοξενία (web hosting) της ιστοσελίδας σε ασφαλείς και ταχύτατους web servers και την πλήρη τεχνική υποστήριξη της όλης διαδικασίας.

Παράλληλα, μπορείτε να μας στείλετε οποιαδήποτε άλλη πληροφορία θεωρείτε ότι πρέπει να “ανέβει” στην ιστοσελίδα σας.

50 € /  έτος  (+ Φ.Π.Α 24%)

*ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ DOMAIN / ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει domain εαν επιθυμείτε μπορούμε να αναλάβουμε εμείς την κατοχύρωση του στα στοιχεία σας χωρίς κάποιο κόστος διαχείρισης απο την μεριά μας.
Τύπος δημοσίευσης : www.diathesimo-onoma-eterias.gr (DOMAIN ME KATAΛΗΞΗ .GR)

Ενδεικτικό κόστος για Domains
+ 10 ευρώ για domain .eu / .com
+ 20 ευρω για domain .gr (προπληρωμή 2 χρόνια)

 

Θέλω να δημοσιεύσω τον ισολογισμό της εταιρείας μου

 

Νομοθεσία

Το άρθρο 232 του Ν.4072/2012 «Περιορισμός υποχρεώσεων ΑΕ και ΕΠΕ για δημοσίευση πράξεων και στοιχείων» ορίζει τα εξής:

1. Όπου στον κ.ν. 2190/1920 [1] και στο ν. 3190/1955 [2] προβλέπεται δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ, αυτή μπορεί να αντικαθίσταται με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρείας. Για την ανάρτηση των παραπάνω πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο. Προθεσμίες που συνδέονται με δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα.

2. Αν η εταιρεία δε διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρήσει αυτήν στην Μερίδα της, οι δημοσιεύσεις της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιούνται, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ, και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.