Παρακαλώ περιμένετε

Κατασκευή ιστοσελίδας για Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ)

Κατασκευή ιστοσελίδας για Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ)

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία ΙΚΕ οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τη σύστασή της να αποκτήσει εταιρική ιστοσελίδα στην οποία θα γίνεται η δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και όπου θα πρέπει να εμφανίζονται τα ονοματεπώνυμα & οι διευθύνσεις των εταίρων, με την κατηγορία εισφορών του καθενός και το πρόσωπο που ασκεί τη διαχείριση.

Επιλέξτε άναμεσα
στην έκδοση Starter IKE που είναι η απλή σελιδα ισολογισμών 50 € /  έτος  (+ Φ.Π.Α 24%)

*ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ DOMAIN / ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει domain εαν επιθυμείτε μπορούμε να αναλάβουμε εμείς την κατοχύρωση του στα στοιχεία σας χωρίς κάποιο κόστος διαχείρισης απο την μεριά μας.
Τύπος δημοσίευσης : www.diathesimo-onoma-eterias.gr (DOMAIN ME KATAΛΗΞΗ .GR)

Ενδεικτικό κόστος για Domains
+ 10 ευρώ για domain .eu / .com
+ 20 ευρω για domain .gr (προπληρωμή 2 χρόνια)

Θέλω το πακέτο Starter IKE


και
στην έκδοση Dynamic IKE που είναι η απλή σελιδα ισολογισμών 80 € /  έτος  (+ Φ.Π.Α 24%)
με επιπλέον τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Προσθήκη δυναμικά των ισολογισμών.
Προσθήκη Google Map
Προσθήκη της επιχείρησης σας στο Google Business Place

*ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ DOMAIN / ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει domain εαν επιθυμείτε μπορούμε να αναλάβουμε εμείς την κατοχύρωση του στα στοιχεία σας χωρίς κάποιο κόστος διαχείρισης απο την μεριά μας.
Τύπος δημοσίευσης : www.diathesimo-onoma-eterias.gr (DOMAIN ME KATAΛΗΞΗ .GR)

Ενδεικτικό κόστος για Domains
+ 10 ευρώ για domain .eu / .com
+ 20 ευρω για domain .gr (προπληρωμή 2 χρόνια)

Θέλω το πακέτο Dynamic IKE

Η παράγραφος 2 του άρθρου 47 του νόμου 4072/2012 επιβάλλει την υποχρέωση στην ΙΚΕ να διατηρεί ιστοσελίδα και να αναφέρει σε αυτήν τις πληροφορίες που συντελούν στην ασφάλεια των συναλλαγών και την προστασία των συναλλασσομένων.